Impresora Ricoh 417995 Mp-c3504-ex Basic 220v

Impresora Ricoh 417995 Mp-c3504-ex Basic 220vCopiadora, Impresora, Fax y Escaner